Freitag, 7. August 2020

  1. 17:20 4-Edelsteintrain (PoF)

    Freitag, 7. August 2020, 17:20-19:15

  2. 20:00 3-Edelsteintrain (HoT)

    Freitag, 7. August 2020, 20:00-21:15

  3. 21:30 Triple Trouble [English]

    Freitag, 7. August 2020, 21:30-22:30

Geburtstage